سازمان فناوری اطلاعات ایران


کمک به نیازمند

خیر محترم

در صورتی که تمایل دارید از زمان واریز یا ارسال کمک خود به نیازمند یا نیازمندان مطلع گردید و تاکنون در این سامانه به عنوان خیرین ثبت نام نکرده‌اید ثبت‌نام کلیک نمایید.

در صورتی که قبلاً در این سامانه ثبت نام کرده و نام کاربری دارید برای ثبت کمک‌های خود ورود‌ کلیک نمایید.

در صورتی که صرفا نیت کمک به نیازمندان را داشته و تمایل به ثبت اطلاعات هویتی خود ندارید مقادیر زیر را تکمیل نمایید

Captcha
بازگشت به سایت