سازمان فناوری اطلاعات ایران

ثبت نام خیرین


خیر محترم:

  • در صورتی که صرفاً نیت کمک به نیازمندان را داشته و تمایل به ثبت اطلاعات هویتی خود ندارید کمک به نیازمندانکلیک نمایید.

 

  • در صورتی که تمایل دارید از زمان واریز یا ارسال کمک خود به نیازمند یا نیازمندان مطلع گردید و تا کنون در این سامانه ثبت نام نکرده‌اید می‌بایست ابتدا از طریق یکی از گزینه‌های زیر برای ثبت نام اقدام نمایید:

حقیقی حقوقی