سازمان فناوری اطلاعات ایران

درباره پویش


بسمه تعالی  

همگان استحضار دارند که کشور ما امروز با بیماری منحوس کورونا دست بگریبان است . پیام رهبر عزیزمان با عنوان رزمایش گسترده بارویکرد همدلی ، مواسات و کمک مومنانه به اقشار نیازمند بویژه عزیزان و هموطنان آسیب دیده از بیماری کرونا ، فرصت و ظرفیت عظیمی را در کشور برای درک  محرومین و همزمان کمک و توجه به این ولی نعمتان به وجود آورده است .   درهمین راستا سامانه سخا که سامانه خیر و احسان کشور عزیزمان ایران می باشد بانیت استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در کشور، در خدمت کلیه خیرین ، خیریه ها، نهادهای حمایتی و سایر سازمانهای مرتبط برای ثبت کمک های شان به محرومین خواهدبود به صورت آزمایشی راه اندازی شده است .
 

 این سامانه بدون دخالت در کارکرد خیریه ها وخیرین عزیز و نهادهای حمایتی ،  صرفاً در راستای ایجاد عدالت توزیعی طراحی گردیده است  ،  بسیار امیدواریم  که این سامانه بتواند در زمینه توزیع اقلام غذایی و سایر مایحتاج محرومین بنحو موثرتر و کارآمدتر عمل نماید  ، پیام رهبر فرزانه انقلاب فرصتی است تا این رزمایش بزرگ در سطح کشور با همت تمام مردم خیر ایران اسلامیمان به انجام رسد ، وانشاالله زمینه‌ای باشد برای بهره برداری کلیه خیرین از نحوه توزیع سایر خیریه ها ، خیرین و   نهادهای حمایتی فراگیر...انشاالله